Kak CAK

Heel simpel: Kak.

Als je gezond bent heb je gelukkig geen flauw idee wat voor rompslomp er is als je chronisch ziek bent of te maken krijgt met verpleeghuiszorg of thuiszorg. Er is een instantie genaamd het CAK die zorg draagt voor incassering van de eigen bijdrage. Dan is er nog het Zorgkantoor en het CIZ welke de indicatie voor het zorgzwaartepakket beoordeeld. Door de nieuwe wetgeving in de zorg heb ik mij laten vertellen dat als je zelfstandig kan alarmeren en zelf kan plassen je al geschikt bent voor thuiszorg en niet meer in aanmerking komt voor een verpleeghuis.

In mijn situatie lijkt me dat fantastisch. Niet dus 🙁 Nu bleek dus in februari mijn indicatie opnieuw beoordeelt te moeten worden en is er kennelijk met veel pijn en moeite voor gezorgd dat ik nog in de Eshoeve kon blijven. Ik dacht uiteraard dat dit tegen dezelfde voorwaarden was als voorheen, maar nu bleek ik een zorgzwaartepakket te hebben van 6??? en zou ik dus onder de AWBZ vallen en daardoor een eigen bijdrage moeten betalen. Hier kwam ik dit weekend dus achter middels een mooie brief (die naar het verkeerde adres was gestuurd) of ik even per 17 februari een flink bedrag aan eigen bijdrage per maand wou betalen.

Het is gewoon vreemd dat je opeens geacht wordt na een bepaalde tijd zoveel verbeterd te zijn en dat er dan geen rekening mee wordt gehouden dat je in die tussentijd elke keer opnieuw onder het mes bent geweest. Als je om de circa 6 a 7 weken geopereerd wordt en je hebt elke keer al 3 weken nodig om te herstellen van de operatie en daarna ook weer tijd nodig om de achterstand in je herstel weer in te halen, hoe kan je dan goede voortgang boeken? Kennelijk gaat de verzekering ervan uit dat je maximaal 6 maanden revalideert en dat je daarna sowieso beter bent of voor je plezier in een verpleeghuis wil blijven op mijn leeftijd. Zelf zou ik ervan uitgaan dat na elke operatie de periode om te herstellen opnieuw ingaat. Had ik maar altijd gelijk 🙂

Ik ga nu kijken hoe ik hier bezwaar tegen kan aanteken. Vandaag al gebeld met het CAK, die wisten mij te vertellen als ik bezwaar wil indienen ik beter kan wachten tot alles van mijn scheiding rond is. In de tussentijd moet je uiteraard de factuur wel betalen. Ook wordt voor het gemak vergeten als ik zou wachten tot de scheiding is ingeschreven de termijn voor bezwaar indienen ook voorbij is 🙂 Handig deze adviezen. Voor het bezwaar tegen de indicatie van het CIZ moest ik naar het CIZ bellen. Deze kunnen helaas ook niks voor me betekenen omdat ze inhoudelijk de aanvraag alleen beoordelen of deze volgens de regels is ingediend.

Uiteindelijk moet ik volgens mij bij de zorgverzekering aankloppen. Volgens de Eshoeve hebben die besloten dat ik niet meer onder de revalidatiezorg viel na 6 maanden van het verwijderen van de heup en dat de Eshoeve maar zorg moest aanvragen via het Zorgkantoor/CIZ (dit dus op horen zeggen van de Eshoeve). Voor de Eshoeve is het immers belangrijk dat zij ergens de zorg kunnen declareren wat natuurlijk begrijpelijk is. Het is alleen raar dat de zorgverzekering dus besluit dat je opeens klaar bent met revalideren terwijl dat niet het geval is. Ik laat even alles de boel de boel en neem de tijd om even goed na te denken. Waarschijnlijk is het beste dat ik Pa dit laat oplossen want ik heb er de laatste dagen geen energie meer voor.

Het ziekenhuis vertelde mij dat ze verwachten dat ik deze week wel verhuis. Ik heb helaas nog niks gehoord maar ik ben geduldig. Mijn kamer in de Eshoeve is leeg en vind het jammer dat ik er geen afscheid meer heb kunnen nemen. Met de fysiotherapeut in het ziekenhuis ben ik een steeds warmere band aan het opbouwen. Sommige mensen hebben echt een enorme plaat voor hun kop. Hij was uiteraard verbaasd dat hij mij een blauwe plek had bezorgd en had bedacht dat het niet van hem kon zijn. Het kon tijdens het wassen gebeurd zijn of ik zou me ergens tegenaan hebben gestoten (ik zou het willen dat ik mijn been z’n zwieper zou kunnen geven om mijzelf te bezeren). Gelukkig ben ik deze week weer van hem af en probeer ik me niet op de kast te laten jagen.

one-last-treatment

Ik hoef niet gekieteld te worden 🙂