Weer thuis.

Een aantal van jullie weten het al. Bas is weer thuis sinds afgelopen Zaterdag.
Eerst was er sprake van dat hij Vrijdag al naar huis mocht maar dit werd terug gedraaid door de arts. Erg onhandig van het LUMC om iemand hoop te geven dat hij naar huis mag en het dan terug draaien. Beter hadden ze niets gezegd dan had Bas ook niet de hoop gekregen dat hij naar huis mocht. Zaterdag is hij nogmaals gezien door een Hematoloog en mocht hij wel naar huis. Bas zat in het ziekenhuis nog steeds aan het infuus ook voor zijn eten. Dit moest hij dus thuis ook weer oppakken. Daarnaast was het belangrijk dat hij bepaalde medicijnen in nam.

Eenmaal thuis gekomen ging het redelijk. In de loop van de dagen is Bas zijn mobiliteit steeds minder geworden. Zijn heupen doen nu aan beide kanten pijn en lopen en opstaan gaan daardoor erg moeilijk. We moesten op Dinsdag terug voor controle en hebben dit toen ook aangegeven. Er was echter geen indicatie dat Bas voor revalidatie naar het HAGA zou kunnen. (opname bij het HAGA had Bas zijn voorkeur). Het is schijnbaar logisch dat er nu veel spierzwakte is en dat Bas erg vermoeid is. De heupen en polyneuropathie spelen dan ook nog een rol. Woensdat hebben we he HAGA gebeld voor een afspraak met een orthopeed. Dit mocht van het LUMC in het HAGA gebeuren omdat aldaar de osteonecrose is vastgesteld.  We konden de Dinsdag nog terecht. Ze hebben nogmaals de mri bekeken en het is nu afwachten hoe het verloop val zijn. Bas kan nu nog niet geopereerd worden dus moeten we afwachten of zijn bot zal herstellen. Hij heeft medicatie gekregen die dit hopelijk zal ondersteunen.

Thuis heeft Bas nog wel veel zorg nodig. Ik help hem met douchen, aankleden, eten maken en opstaan van de bank/bed. We hebben bij de thuiszorgwinkel een beugel voor in het toilet gehaald dit is een goed ondersteuning voor Bas.

Goed nieuws is wel dat zijn bloed waarde goed zijn en dan dat zijn lever en nieren nog goed functioneren. De koorts die Bas al lange tijd heeft komt en gaat. Gelukkig voelt Bas zich hier niet ziek bij.

Nu op naar de feestdagen. Wij blijven lekker thuis en doen rustig aan!!

Leave a Reply